Řečtí spisovatelé

Bakchylidés

Bakchylidés byl řecký lyrický básník. Narodil se v roce 516 př. n. l. (Kea) a zemřel v roce 451 př.n. l. (neznámo kde).

Bakchylidés se narodil na ostrově Kea, ale většinu života strávil na Peloponésu. Byl dvorním básníkem syrakuského krále Hieróna a konkurentem Pindara. A právě Pindara velmi často kritizoval, čímž podpořil i svoji vlastní slávu.

Z díla Bakchylida, které zahrnovalo pajány, básně a hymny, se dochovaly pouze zlomky, a to například: Paján na mír, Hymny apopemptické, Hyporchéma k poctě Athény Itónské. Jeho díla obsahují i milostné a erotické básně.

Bakchylidés psal dórským nářečím, užíval daktylotrochejských meter či refrén.