Řečtí spisovatelé

Diodóros Sicilský

Diodóros Sicilský byl řecký historik. Narodil se v roce 90 př. n. l. (Agira na Sicílii) a zemřel v roce 27 př. n. l. (neznámo kde).

O životě Diodóra Sicilského se neví mnoho a jediným zdrojem je to, co o sobě napsal v úvodu svého historického díla Bibliothéké historiké (Historická knihovna).

Své dílo psal dlouhých třicet let a skrze něj podnikl i mnoho nebezpečných výprav do Evropy, Asie a Afriky. Ač jeho následovníci našli v díle mnohé faktické chyby, které by nemohl učit člověk, který dané místo opravdu navštívil. Potvrzený je jeho pobyt v Egyptě a Římě.

Jako zdroje pro svoji práci použil Diodóros díla od mnohých autorů: Hekataios z Abdéry, Hieronymos z Kardie, Duris ze Samu, Timaios, Polybios, Poseidónios a další. Už slovo "knihovna" v názvu celého díla napovídá, že se jedná o souhrn různých děl. Celý spis obsahoval čtyřicet knih, v kterých popisuje historii, kulturu a mytické dějiny různých částí světa. Je zde zahrnuta i Trojská válka a začátek Caesarovy galské války.

Mnoho údajů v této knize je jedinečných, a proto slouží jako kvalitní zdroj informací.