Řečtí spisovatelé

Dionýsios z Halikarnassu

Dionysius

Dionýsios z Halikarnassu byl římský historik, literární kritik, spisovatel a rétor, který psal řecky. Narodil se v roce 54 př. n. l. (Halikarnassos - dnes Bodrum v Turecku) a zemřel v roce 8 n. l. (Halikarnassos).

Dílo Dionýsia z Halikarnassu patří mezi hlavní prameny o starších dějinách Říma.

V roce 29 př. n. l. se přestěhoval do Říma, kde napsal svá hlavní díla. V nejdůležitějším z nich s názvem „Římské dějiny“ líčí staré římské dějiny od počátku do první punské války. Důraz zde klade na spojení s řeckými dějinami a Řeckem. Spis měl původně 20 knih, ale všechny se nedochovaly. Toto dílo je nejlepším pramenem pro starší dějiny Říma.

Dochovalo se od něj také několik literárně-kritických a literárně-vědných spisů.