Řečtí spisovatelé

Eratosthenés z Kyrény

Eratosthenés z Kyrény byl řecký matematik, astronom, geograf a básník. Narodil se v roce 276 př. n. l. (Kyréna) a zemřel v roce 194 př. n. l. (Alexandrie).

Hlavním dílem Eratosthenéa z Kyrény je Geografika hypomnémata. Zde popisuje dějiny geografie od dob Homéra, ale snaží se tuto vědu oprostit od veškerých mytologických příběhů. Za první zeměpisce označil Anaximandra a Hekataia. Sám vyslovil teorii, že Země je kulatá. Zajímal se zde i o příčiny přílivu a odlivu a podobně. Pokusil se zde vytvořit i ucelenou mapu tehdejšího světa, a to na základě stanovení vzdáleností mezi významnými body.

Eratosthenés vytvořil základy geografie jakožto samostatné vědy. Jako první začal užívat označení geografie, zeměpisná šířka a zeměpisná délka.

Pokusil se změřit velikost Země porovnáním úhlů dopadu slunečních paprsků v pravé poledne v Alexandrii a v Syéné (dnešní Asuán; leží blízko obratníku Raka a během letního slunovratu tam tudíž slunce svítí kolmo nad hlavou, v zenitu a předměty téměř nevrhají stín) a z přeměření vzdálenosti mezi těmito lokalitami. Obvod Země kolem poledníku nakonec vyčíslil na asi 40 000 km, což je takřka přesné číslo.

Dále se snažil o regionalizaci světa, v čemž byl úplně prvním člověkem, když odmyslíme známé členění tehdejšího světa na Evropu, Asii a Libyi. Autor přiřazoval hranice k mořím, řekám a pohořím. Zmiňoval zde i přírodu a to spíše okrajově na její typické zástupce. Vypisoval zde i seznam kmenů, které v dané části světa žijí, či jak vypadají zdejší obyvatelé.