Řečtí spisovatelé

Eugammon z Kyrény

Eugamon

Eugammon z Kyrény byl řecký básník. Narodil se v 6. století př. n. l. (Kyréna) a zemřel 6. století př. n. l. (Kyréna). Patří mezi rané řecké epické básníky.

Hlavním dílem Eugammona je Télegoneia, kterou prý "ukradl" básníkovi Músaiovi. Právě toto tvrdí Klement z Alexandrie. Tato báseň je epilogem k Homérově Odyssei a ukončuje tak eposy o Trojské válce. Tvořily ji 2 knihy a byla napsaná v daktylském hexametru. První část líčí další Odysseovy činy a druhá část je o synovi Kirké a Odyssea, který se jmenoval Telegonus. Ten nakonec zabije Odyssea. Následně se za něj provdá Penelopé a první Odysseův syn Telemachos se ožení s Kirké.