Řečtí spisovatelé

Euhémeros

Euhemerus

Euhémeros byl řecký spisovatel, který se narodil se v roce 340 př. n. l. (Messina) a zemřel v roce 260 př. n. l.

Euhémeros působil na dvoře krále Kassandra Makedonského a byl považován za stoupence kyrénské školy.

Z jeho díla se zachovaly pouze zlomky. V nich měl podávat racionální výklad řeckých mýtů. Tento postup se po něm nazývá euhemerismus.

Jedno z jeho ztracených děl se jmenovalo Posvátné příběhy. Mělo se jednat o utopický román o racionální společnosti na vymyšleném ostrově Panchaei. Místní obyvatelé vykládají známé mýty jako historické události a vysvětlují jejich okolnosti. Například Zeus byl prý velkým dobyvatelem a vládl na Krétě.