Řečtí spisovatelé

Eumélos

Eumélos byl řecký epický básník, který se narodil v polovině 8. století př. n. l. Jeho existence není zcela prokázána, a tak se někdy považuje také spíše za legendární postavu.

Eumélos měl žít v Korintu a jeho hlavním dílem byl epos Korintaka. Ten se zabýval milostným příběhem Médeie a Iásóna. Dále měl složit hymny k procesím v Délu. V neposlední řadě by měl být autorem nedochovaných eposů Europia, Titanomachia a Návrat z Tróje.