Řečtí spisovatelé

Ezop (Aisópos)

Ezop (Aisópos) byl řecký bajkař, spisovatel a mytograf. Narodil se v roce 620 př. n. l. (Mesembria - Pontus) a zemřel v roce 564 př. n. l. (Delfy). Je považován za zakladatele řecké bajky.

O životě Ezopa (Aisópa) se ví jen málo. Měl se narodit jako otrok thráckého nebo fryžského původu. Po celý život měl být velmi nemocen nebo dokonce mrzák. Po svém propuštění hojně cestoval. Navštívil například Babylon, Egypt či Řecko.

Svobodu prý Ezop získal tak, že se jeho pán nerozumně zapojil do sázky o veškeré své bohatství. Vsadil se o to, že prý je schopný vypít celé moře. Ze sázky se však již potom nemohl vymanit, a tak povolal Ezopa na pomoc. Ten mu poradil, že má trvat na tom, že vypije pouze moře a ne všechny řeky, jezera a podobně. Jeho oponenti nevěděli, jak zamezit tomuto soutoku, a tak ze sázky sešlo. Za to dostal Ezop svobodu.

Dle pověsti byl Ezop křivě obžalován ze svatokrádeže v Delfách a následně odsouzen k smrti. Tou mělo být shození ze skály do hluboké propasti.

Bajky přednášel ústně a jednalo se o krátké prozaické příběhy se stručným dějem. Vystupují v nich zvířata a rostliny, které přebírají lidské vlastnosti. Dané postavy se postupně stávají nositeli daných vlastností a od té doby se používá "pyšný orel", "silný lev" či "chytrá liška". V ději je častý dialog, který dodává ději spád a posiluje dramatičnost.

Jeho bajky se staly známými po celém světě, ale písemně byly zaznamenány až ve 3. století př. n. l.

Na Ezopa navazovalo mnoho autorů, např. Jean de La Fontaine či Ivan Andrejevič Krylov.