Řečtí spisovatelé

Frýnichos

Frýnichos byl řecký básník a autor tragédií. Narodil se v roce 535 př. n. l. (Athény) a zemřel v 5. stol. př. n. l. (Sicílie).

Frýnichos byl žákem Thespa. Jeho zásadním činem bylo zavedení ženské role, ovšem hrané muži. Jeho první slavná hra byla o dobytí Milétu Peršany. S tou uspěl i v dramatické soutěži. Další úspěšná hra pojednávala o řeckém vítězství nad Xerxem I. v bitvě u Salamíny.