Řečtí spisovatelé

Hagias z Troizenu

Hagias z Troizenu byl básník. Narodil se v 7. století př. n. l. (Troezen) a zemřel v 7. století př. n. l.

Hagias patří mezi rané řecké epické básníky.

Je mu připisováno dílo s názvem "Návraty", které je složeno v daktylském hexametru. Dílo samotné navazuje na cyklus o trojské válce básníka Arktína z Mílétu. Vypráví o návratu Řeků domů po dobytí Tróje a jejich strastech na této cestě. Z díla se zachovalo jen pár řádků. O čem dílo pojednává se ví díky shrnutí starých řeckých eposů v Krestomathii z 5. století n. l.