Řečtí spisovatelé

Hésiodos

Hésiodos byl řecký spisovatel, básník a filosof. Narodil se v 8. stol. př. n. l. (Askra) a zemřel v 7. stol. př. n. l. (Cyme).

Dílem Hésiodovým se později inspiroval Vergilius. Je po něm pojmenován také kráter Hesiodus na Měsíci.

O životě Hésioda se ví velmi málo, a to pouze z několika zmínek v jeho básních. Jeho otec měl být obchodníkem v Malé Asii, ale poté co zkrachoval, se s rodinou usídlil v chudé vesnici Askře v Bojótii. Zde se mu narodili 2 synové, kdy právě Hésiodos prohrál spor o rodinné dědictví. Avšak i poté zde nadále žil jako obyčejný rolník.

Ve svých básních si stěžuje na chudé poměry a tvrdé zimy. Ve svých básních se snaží napodobovat Homéra s tím rozdílem, že místo šlechticů píše o rolnících. Psal také díla, v kterých se zabýval vznikem vesmíru, bohů či lidí.

Nejznámějším díla Hésioda jsou „O původu bohů (Theogonia)“ a „Práce a dni“.

V díle „O původu bohů (Theogonia)“ popisuje jednotlivé epochy bohů, jak po sobě následovali a to v 1000 verších (hexametrů). Jedná se o nejdůležitější pramen řecké mytologie.

V díle „Práce a dni“ líčí, jak by měl rolník žít a pracovat. Dílo začíná mýtem o Pandořině skříňce, který vysvětluje původ všeho zla na světě.