Řečtí spisovatelé

Sapfó

Sapfó byla řecká spisovatelka a básnířka. Narodila se v roce 630 př. n. l. (Lesbos) a zemřela v roce 570 př. n. l. (Lefkada).

Na svém rodném ostrově prožila Sapfó většinu života. Pocházela z aristokratické rodiny a sama se provdala za bohatého kupce, s kterým měla dceru Kleis. Na ostrově vedla dívčí kroužek, který hudbou uctíval bohyni lásky Afroditu a devět Múz. Bylo známo, že Sapfó vyjadřovala upřímnou a citlivou náklonnost k členkám tohoto spolku. Od té doby se jméno jejího rodiště (Lesbos) dodnes používá jako výraz pro ženskou homosexualitu. Ač Sapfó pravděpodobně měla v oblibě jak ženy, tak muže, což dokládá i její manželství a dcera. Až boje o moc v roce 604 př. n. l. ji přiměly opustit rodný ostrov a odejít na Sicílii. Odtud se domů vrátila až krátce před smrtí.

Sapfó byla představitelka tzv. sólové lyriky. Avšak z jejího díla se dochovaly pouze zlomky a to převážně milostné a svatební písně. Její vliv na další řeckou milostnou lyriku byl poměrně velký. Svá díla skládala v aiolském nářečí řečtiny.

O životě Sapfó se vypráví mnoho legend, které převážně nebudou pravdivé. Například měla z nešťastné lásky ke krásnému Faonovi skočit z lefkadské skály do moře. Ač toto místo navštěvuje množství turistů, tak o pravdivosti tohoto činu lze pochybovat.