Řečtí spisovatelé

Sémónidés z Amorgu

Sémónidés z Amorgu byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v 7. století př. n. l. (Sámos) a zemřel v 6. století př. n. l.

Jméno Sémónidése z Amorgu je odvozené od ostrova Amorgos, jehož kolonizace se zúčastnil.

Svá díla psal Sémónidés v jambu. Je mu připisována elegická báseň o dávné historii obyvatel Samu. Celkově se však zachovalo pouze 30 zlomků jeho jambických básní, které jsou psané energickou iónskou řečtinou. Jeho poezie je nástrojem hořké satiry střídané melancholií.