Řečtí spisovatelé

Simónidés z Keu

Simónidés z Keu byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v roce 556 př. n. l. (Ioulis) a zemřel v roce 467 př. n. l. (Agrigento).

Simónidés z Keu působil nejprve v Athénách a poté přesídlil do Thesalie.

Ve své tvorbě se zaměřoval na sborovou lyriku, elegie a epigramy. Některé zdroje uvádějí, že jako první Řek psal i poezii, a to konkrétně epiníkia, což jsou oslavné básně na vítěze závodů.

Proslul jako autor epitafu popisující hrdinství Sparťanů v bitvě u Thermopyl.

V básnickém závodu prý zvítězil nad Aischylem.