Řečtí spisovatelé

Stésichoros z Himery

Teisias

Stésichoros z Himery byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v roce 630 př. n. l. (Matauros na Sicílii) a zemřel v roce 555 př. n. l. (Catania).

Ačkoliv se Stésichoros z Himery narodil ve městě Matauros na Sicílii, většinu života strávil ve městě Himera, a i proto je nazýván Himerský.

Jeho nejvýznamnější díla byla určena pro sborové zpěvy, které často využívaly mytologii, až z nich byly skoro lyrické eposy. Mezi ně patří například oslavná palinódie o Heleně. O tomto díle se traduje, že jej Stésichoros pojal původně jako satirickou báseň, ale při jejím psaní náhle oslepl. Aby si navrátil svůj zrak, napsal místo toho báseň pochvalnou.

Dílo Stésichora z Himery bylo využíváno i pozdějšími autory, mezi které patřil například Vergilius.