Řečtí spisovatelé

Terpandros z Lesbu

Terpandros z Lesbu byl řecký spisovatel, sportovec a hudebník. Narodil se v roce 712 př. n. l. (Antissa) a zemřel v roce 645 př. n. l. (Sparta).

Terpandros z Lesbu se sice narodil na Lesbu, ale většinu svého života prožil ve Spartě. Vyhrál také několik hudebních a literárních soutěží, mezi nimi například Pýthické hry.

Terpandros je považován za zakladatele řecké hudby, neboť zavedl sedmistrunou lyru, kitharu a hudební formy, které hráči na tyto nástroje dodržovali. Jeho inspirací byla thrácká, delfská a lýdská hudba. Zhudebnil i některé homérské hymny.