Řečtí spisovatelé

Theognis z Megary

Theognis z Megary byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v roce 570 př. n. l. (Megara Hyblaia) a zemřel v roce 485 př. n. l. (Théby). Theognis z Megary patří k elegickým básníkům.

Theognis z Megary měl být aristokratického původu, avšak o jeho životě se toho mnoho neví.

Je mu připisováno asi 1400 řádků elegií. Předpokládá se však, že není jediným autorem tohoto textu, protože obsahuje nejspíše několik básní od Tyrtaia, Mimnerma a Solóna. Tyto básně byly pravděpodobně přidány později, stejně jako některé další korektury.

Mezi jeho další významné básně patří ty, které věnoval Kyrnovi. Zde jej Theognis nabádá, aby byl věrný „správné“ věci, vyhýbal se společnosti „zlých“ mužů (míněni demokraté), byl věrný svým společníkům a mstil se svým nepřátelům. Dále mu věnoval mnoho sbírek přísloví či nářků nad úpadkem a chudobou.