Řečtí spisovatelé

Theokritos ze Syrakús

Theokrit, Theocritus

Theokritos ze Syrákús byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v roce 260 př. n. l. (Syrakusy). Je považován za zakladatele žánru idyly (bukolického básnictví psaného v hexametru).

Záznamy o životě Theokrita ze Syrakús chybí, avšak se ví, že mimo rodné Syrákúsy žil v Alexandrii a na ostrově Kos.

Z jeho díla se dochovaly bukolické básně, obrázky z městského života, epyllia s mytologickou tematikou a enkomia, dále také oslavné a milostné básně. Ve svých dílech Theokritos píše o idealizovaných výjevech z pastýřského života. Běžně se zde objevují závody ve skládání a zpěvu pastýřských písní, případně nenaplněná láska či popis malebné krajiny a venkovského klidu.