Řečtí spisovatelé

Thespis

Thespis byl řecký spisovatel a herec. Narodil se v 6. století př. n. l. (Ikarion) a zemřel v 6. století př. n. l. (Théby). Je považován za zakladatele prvních divadelních forem.

Jeho první scénická hra byla uvedena v roce 536 př. n. l. při lenaiích (hrách na oslavu boha Dionýsa). Zde byl využit i rozhovor herce s chórem. A právě tímto hercem byl i Thespis. Herec v této době byl vždy muž bez ohledu na to, zda daná role byla ženská či mužská.

Později se jeho děj stával více dramatickým a začal se vzdalovat od oslav boha Dionýsa.

V herectví přestal Thespis používat dřevěné masky, které nahradil maskami ze sádry a látek. Ty zesilovaly hercův hlas a publiku usnadňovaly mu rozumět. Herci měli vysokou obuv a výrazné kostými, aby byli vidět i ze zadních řad.

První dramata Thespise byla prý provozována přímo na vozech. Z tohoto důvodu se dochoval pojem Thespidova kára pro označení kočovných hereckých společností.