Řečtí spisovatelé

Thúkydidés

Thúkydidés byl řecký spisovatel, historik a politik. Narodil se kolem roku 460 př. n. l. a zemřel kolem roku 390 př. n. l. (Athény).

Thúkydidés je považován za zakladatele historické monografie omezené časově na historii soudobou. Je autorem významného díla Dějiny peloponéské války.

O jeho životě se toho moc neví. Jeho otcem byl Oloros, studovat měl u Anaxagora a jeho spisy ovlivnili sofisté. Jeho dílo nejvíce ovlivnilo athénské prostřední, kde se v té době kladl důraz na problémy člověka a jeho postavení v přírodě a společnosti. Dalšími tématy byla morálka, právo a moc.

Thúkydidés byl velmi bohatý muž, který vlastnil i doly na zlato na thráckém pobřeží. Patřil mezi 10 staratégů. Avšak, když Brásidás napadl město Amfipolis, tak velitel obránců Euklés poslal pro pomoc, kterou měl být právě Thúkydidés. Ten však dorazil až v době, kdy se město vzdalo. Za to byl Thúkydidés poslán na 28 let do vyhnanství. Skrze to poznal i život mimo Athény, a to mu vlastně pomohlo napsat přesněji dílo Dějiny peloponéské války.

Je brán za zakladatele politické školy realismu, která poměřuje státy dle moci. Jeho spisy jsou studovány na školách, které se zaměřují na mezinárodní vztahy. Primárně se zde zaměřují na Mélský dialog (z díla Dějiny peloponéské války).

Patřil mezi první archeology, kdy jako historik shromažďoval i hmotné prameny z hrobů a archeologických nálezů.