Řečtí spisovatelé

Timaios

Timaios z Lokridy

Timaios byl řecký spisovatel a historik. Narodil se v roce 356 př. n. l. (Taormina) a zemřel v roce 260 př. n. l. (Sicílie).

Timaios byl synem Andromacha, který založil město Tauromenium (dnešní Taormina) na Sicílii. Kolem roku 317 př. n. l. byl Timaios poslán do vyhnanství syrakuským tyranem Agathoklem. Poté žil asi 50 let v Athénách, kde studoval rétoriku v Isokratově řečnické škole a sepsal zde svá díla. Za vlády syrakuského tyrana Hieróna II. mu bylo umožněno vrátit se na Sicílii, kde zemřel.

Jeho nejvýznamnější dílo se jmenuje Dějiny, dochoval se z něj ale jen zlomek. Dílo mělo být napsáno v 38 knihách, které popisují události na Sicílii, Itálii a Kartágu již od mýtických dob. Později své dílo doplnil o události kolem krále Pyrrha. Poslední událostí je první punská válka.

Dalším dílem Timaiose je chronografie o olympijských vítězích.

Jeho díla nejsou příliš objektivní, na některých postavách hledal pouze špatné stránky či své předchůdce vinil ze lží. Proto byl posměšně nazýván "Epitimaios" (Hanobitel). Další výtkou bylo, že prý osobně neznal místa, o kterých psal. Naopak jeho silnou stránkou byla přesnost, kterou měl podloženou fakty z mnoha různých zdrojů.