Historie ostrova Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Historie -Svobodný Rhodos

Svobodný Rhodos - ostrov Rhodos

Svobodný Rhodos

V roce 1948 se Rhodos stal konečně součástí Řecka a od té doby se na ostrově buduje a rozrůstá turistický ruch. Vyrostly zde první luxusní hotely, jejichž počet se neustále navyšuje tak, aby tato oblíbená destinace byla schopna vyhovět poptávce turistů. Ekonomika Rhodu se kromě cestovního ruchu zaměřuje také na zemědělství, přičemž lidé pracující v tomto odvětví se věnují rostlinné výrobě, chovu skotu, rybolovu a vinařství.

Od poloviny 20. století se Řecko orientuje na západní demokracie a vstupuje do aliancí. V roce 1952 se stalo členem Severoatlantické aliance (NATO) a o dva roky později jedním ze zakládajících členů Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). V roce 1981 Řecko vstoupilo do Evropských společenství, které lze označit za předstupeň dnešní Evropské unie. Řecko je tak jedním ze zakládajících členů Evropské unie (EU). V roce 2002 bylo v Řecku zavedeno Euro, které nahradilo dosavadní národní platidlo drachmu.

Změny probíhaly také ve vnitropolitických záležitostech Řecka, které přeneseně dopadaly i na jeho ostrovy. V období let 1967 až 1974 bylo Řecko vojenskou diktaturou, ve které bylo mnoho politických svobod omezeno, a řecký král byl donucen opustit zemi. Období vojenské diktatury ukončily v roce 1974 demokratické volby spojené s referendem. Řekové si v něm odhlasovali zrušení monarchie a zavedení parlamentní demokracie.

Co se týče hlavního města Rhodos, v roce 1957 byly schváleny plány nového města, jejichž úpravu navrhovali již Italové v první polovině 20. století. Od roku 1960 je středověké město Rhodos chráněnou památkou a roku 1988 bylo zapsáno do seznamu Světového dědictví UNESCO.

Ale ani tak slunné a bezstarostné zemi, jakou Řecko je, se nevyhýbají finanční a politické problémy. Na počátku 21. století ji nejvíce sužovaly dvě věci – dluhová krize a uprchlictví. Řecká finanční krize pramenila především z neodpovědnosti tamních vlád při snaze o rychlý vstup do tzv. eurozóny a současně z toho, že vládní činitelé tolerovali nadměrné státní výdaje. Řecko se tak dostalo do dluhové pasti a následně i do konfliktu s Evropskou unií, protože nebylo schopno plnit své závazky. Aby získalo potřebné úvěry, bylo nuceno učinit určitá restriktivní opatření. Situaci Řecka navíc ještě v roce 2016 zhoršil celoevropský problém spojený s obrovskou migrační vlnou. Uprchlíci připlouvající na pevninské Řecko a řecké ostrovy sem směřují především přes Turecko. Nejvíc byly zasaženy Athény, z ostrovů poté hlavně Lesbos, Chios a Kos. Rhodu se tento problém výrazněji nedotkl.

Řecké ostrovy si ale dál žijí vlastním, poklidným a přátelským životem a nedovolí, aby turistům tyto problémy zkazily dojem z jejich dovolené.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám