Historie ostrova Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Historie -Italská nadvláda

Italská nadvláda - ostrov Rhodos

Italská nadvláda

Turecká nadvláda trvala až do roku 1912, kdy ostrov Rhodos obsadili Italové. I přes postupnou změnu jejich postoje k místnímu obyvatelstvu zapříčiněnou nástupem expanzivní politiky, věnovali značné úsilí obnově památek z dob johanitských rytířů i modernizaci infrastruktury. Rhodos se tak znovu stal přitažlivým pro turisty. Po konci druhé světové války spravovala ostrov britská administrativa až do roku 1948, kdy se Rhodos stal součástí Řecka.

Během italsko-turecké války, v roce 1912, převzali vládu nad ostrovem Rhodos s pomocí domácích Řeků Italové. Společně s Rhodem zabrali i ostatní dodekanéské ostrovy. Zpočátku se Italové chovali k místnímu obyvatelstvu ohleduplně a vstřícně, protože očekávali rychlé vytvoření italsko-řecké unie. Kvůli nástupu fašismu v Itálii a přijetí politiky expanze ztratili ale Italové pochopení pro řecké snahy o sebeurčení. Brzy tak došlo ze strany místních Řeků k ozbrojenému odporu, který ale k ničemu nevedl. U moci dále stáli Italové.

Italové však nenechali Rhodos dál upadat, naopak věnovali velkou pozornost a hodně finančních prostředků na obnovu historických památek i zavádění moderních prvků. V průběhu italské nadvlády byl na ostrově vybudován účinný zavlažovací systém, moderní kanalizace či zavedena elektřina i do vzdálenějších oblastí. Co se týče ochrany historických památek, Italové se zaměřili výhradně na období Johanitů. Nechali strhnout turecké budovy postavené v okolí hradeb, zrekonstruovali Velmistrův palác (odstranili všechny úpravy z turecké éry), kostel svatého Jana a historický přístav. Palác Velmistrů se stal letním sídlem italského premiéra a vůdce fašismu Benita Mussoliniho.

Po pádu diktátora Mussoliniho v roce 1943 připadly vojenské pevnosti ostrova do rukou německých jednotek. S koncem druhé světové války přešly všechny dodekanéské ostrovy pod správu Britů, a to až do března 1948, kdy se Rhodos stal součástí Řecka.

Památky:

Když vládu nad Rhodem převzali Italové, začali okamžitě restaurovat a budovat. Na ostrově zavedli účinný zavlažovací systém i moderní kanalizaci a vybudovali rozsáhlou infrastrukturu. Postavili také nový přístav a navrhli nové plány města. Jejich snahou bylo především uchovat pozůstatky rytířské éry a velkými změnami prošel hlavně Palác Velmistrů, z něhož byly odstraněny všechny ottomanské úpravy, a Palác dostal zpět svou středověkou podobu. Rozsáhlou rekonstrukcí pod dohledem italských stavitelů prošly i přímořské termální lázně Kalithea.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám