Starověké řecké městské státy

Bojótský spolek

Bojótský spolek byla konfederace měst oblasti starověké Bojótie.

Tato konfederace vznikla v 6. století př. n. l. z důvodu ohrožení Bojótie ze strany Thesálie. Členy spolku byla města Théby (asi 2/5 rozlohy Bojótie), Haliartos, Koroneja, Tanagra, Tespie a Akraifnia. Později se přidala všechna města (Orchomenos a další), s výjimkou Platají, které byly spojencem Athén. Spolek to však nebyl nikterak pevný, ohrožený ať již půtkami uvnitř či tlakem okolních rivalů.

Na přelomu let 379 a 378 př. n. l. se Théby zbavily spartské nadvlády a začala tak válka se Spartou. Théby znovu obnovily Bojótský spolek, ve kterém absentovalo město Orchomenos (zůstalo na straně Sparty). Když v bitvě u Leukter zvítězily Théby, tudíž Bojótský spolek, a oslabily tím moc Sparty, tak se město Orchomenos rozhodlo ke spolku znovu připojit. V roce 364 př. n. l. Théby obsadily Thesálii a poté zničily i Orchomenos pod záminkou protidemokratického spiknutí.

Vůdčí postavení Théb skončilo smrtí Epameinónda v bitvě u Mantineie v roce 362 př. n. l.