Starověké řecké městské státy

Byzantion

Byzantion byla původní antická osada na Thráckém Bosporu (průliv mezi Černým a Marmarským mořem). V tomto místě dnes leží turecký Istanbul.

Byzantion byl založen v roce 667 př. n. l. a díky své strategické poloze patřil k významným městům té doby, neboť kontroloval veškerý obchod s Černomořím, Evropou i Asií.

Při řecko-perských válkách hrálo město Byzantion důležitou roli. Město obsadil perský král Dareios I., ale v roce 478 př. n. l. bylo osvobozeno řeckou armádou a stalo se spojencem Athén. Když se rozhořela peloponéská válka, tak bylo toto spojenectví ukončeno. V roce 340 př. n. l. město odolalo útoku krále Filipa II. Makedonského a nadále zůstalo nezávislé. Během makedonských válek se Byzantion připojil k Římské říši.

V následujících letech zažívalo město Byzantion období úpadku i znovuobnovy. V roce 330 n. l. se město přejmenovalo na Konstantinopol. Město se vedle samotného Říma stalo hlavním městem Římské říše. Následně pak hlavním městem Východořímské říše (jinak řečeno Byzantská říše = odvozenina od jména Byzantion).