Starověké řecké městské státy

Delfy

Delfoí

Delfy patřily mezi významná antická města. V současnosti je město zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Počátky města Delfy se datují do mykénského období. Později se v tomto městě upevňuje kult boha Apollóna, protože podle báje právě zde Apollón zabil Pýthóna. Pýthón byl obří had, který měl na rozkaz bohyně Héry zabít Apollónovu matku Létó. Héra totiž nechtěla, aby Létó porodila Apollóna a Artemis, čemuž ale nakonec zabránit nedokázala. Na počest tohoto Apollónova skutku se zde pořádaly Pýthijské hry, které jsou dle pověsti starší než hry olympijské. V těchto hrách šlo o zpěv za doprovodu kithary, posléze se přidaly i atletické disciplíny či přednes básní.

Delfy nabývaly na významu hlavně v období mezi 8. a 6. stoletím př. n. l. a slávu si získala především zdejší věštírna. V jejím čele stála věštkyně Pýthia, která převážně rozhodovala o tom, zda Apollón souhlasí, nebo nesouhlasí se založením nové řecké osady. V tomto období se Delfy stávají členem Amphiktionie, což bylo spojení městských států, které měly stejnou politiku a vzájemně si pomáhaly. Pokud mezi nimi vznikl spor, tak se vše řešilo mírovou cestou. Pokud tato cesta selhala, tak nastala arbitráž. Pokud ani ta nepomohla, tak přišlo na řadu vojsko.

Státy se také předháněly v tvorbě uměleckých děl pro boha Apollóna (sochy, chrámy, zdobení atd.). Tyto skvosty se vystavovaly právě v Delfách.