Starověké řecké městské státy

Lamia

Lamia je starověké řecké město, které leží v centrálním Řecku a je hlavním městem kraje Střední Řecko. V současnosti zde žije přes 75 tisíc obyvatel.

Město Lamia bylo osídleno v době bronzové. Ve starověku se díky své strategické poloze stalo důležitým centrem, neboť kontrolovalo úzkou pobřežní rovinu nad Thermopylami a zároveň propojovalo Thesálii a zbytek Balkánu. V 5. století př. n. l. došlo k jeho opevnění a následně bylo město dobýváno různými armádami. Nakonec jej dobyli Římané v 2. století př. n. l.

Když v roce 323 př. n. l. zemřel Alexandr Veliký, Řekové se vzbouřili proti makedonské nadvládě a vládce Antipatros se ukryl právě za zdmi Lamie. Samotná válka o toto město skončila smrtí athénského generála Leosthenese a příchodem makedonských posil o síle 20 tisíc mužů.