Starověké řecké městské státy

Megara

Megara je starověké řecké město nacházející se v provincii Megaris (Megarida), v kraji Attika. Leží asi 40 km západně od Athén.

V období 8. a 7. století př. n. l. patřila Megara k nejvýznamnějším řeckým městským státům. Její obyvatelé zakládali množství kolonií, mezi nimiž figurovala například města Byzantion (dnes Istanbul), Chalkedon či Megara Hyblaia.

Obchodní blokáda Megary ze strany Athén byla také jedním z hlavních podnětů peloponéské války. Megara byla totiž spojencem Sparty.

K nejslavnějším rodákům Megary patřili básník Theognis a filozof Eukleidés.