Starověké řecké městské státy

Megara Hyblaia

Megara Hyblaia je starověké řecké město nacházející se na Sicílii.

Město Megara Hyblaia bylo založeno kolem roku 728 před n. l. dórskými obyvateli z attické Megary. Obyvatelé městského státu Megara Hyblaia poté založili další město, a to Selínús.

V historii města se střídala období rozkvětu a úpadku. Roku 483 př. n. l. město zničil Gelón ze Syrakus, kolem 340 př. n. l. jej Timoleón obnovil a pomohl nastartovat jeho opětovný růst, avšak v roce 213 př. n. l. Římané město definitivně zpustošili. Pozůstatky Megara Hyblaia leží asi 21 km severně od Syrakus.