Starověké řecké městské státy

Milét

Mílétos, Miletus

Milét je starověké řecké město nacházející se v jihozápadním cípu Anatolie (Malá Asie), tedy na území dnešního Turecka.

Milétská škola je jedním z počátků řecké filosofie a vědy.

Nejdříve bylo město Milét pod krétským (mínojským) vlivem. Později se ale město vzbouřilo proti Chetitům a ve 12. stol. př. n. l. bylo zničeno. Poté jej znovu osídlili iónští Řekové. V 7. století př. n. l. zde vznikla první řecká filosofická škola. Kolem roku 500 př. n. l. proběhla v Milétu vzpoura proti Peršanům, za kterou však město draze zaplatilo. V roce 479 př. n. l. jej Řekové osvobodili a začali obsazovat i další kolonie.

Z historických památek se zachovalo divadlo z 5. století př. n. l., Faustininy lázně z římské doby, byzantský hrad a turecká mešita Ilias Beje.