Starověké řecké městské státy

Mykény

Mykény jsou starověké řecké město, které se nachází asi 90 km jihozápadně od Athén.

Mykény byly jedním z nejvýznamnějších měst starověkého světa a dominovaly velké části jižního Řecka. Zdejší obyvatelstvo je známé jako Mykéňané, ale také jako Achájci, kteří přišli do této oblasti z Balkánu kolem roku 2000 př. n. l. Mykénskou civilizaci tvořilo asi 20 městských států.

Dle bájí založil Mykény Perseus. Nejznámější zdejší vládce se jmenoval Agamemnon, který byl vrchním velitelem řeckých vojsk v Trójské válce.

Město bohatlo především z obchodu s Féničany a Egyptem. Nejvýznamnějšími vývozními artikly byly umělecké výrobky a olivový olej. Naopak se sem dováželi nejrůznější kovy. Kolem roku 1550 př. n. l. Mykény dobyly Krétu a začaly zakládat kolonie okolo Egejského moře (Rhodos, Kypr).

Díky ziskům město rostlo a nezapomínalo ani na vlastní ochranu. Nejznámějším prvkem obrany Mykén jsou jejich hradby. Těm se začalo přezdívat „kyklopské" skrze jejich mohutnost (šířka až 5m), protože tak mohutné hradby nemohl postavit nikdo jiný, než mytičtí jednoocí obři Kyklopové.

Úpadek Mykén se datuje do období kolem roku 1200 př. n. l., kdy město podlehlo kočovným nájezdníkům (jinak řečeno mořským národům). Tito nájezdníci byli Dórové.