Starověké řecké městské státy

Nesebar

Nesebar je starověké řecké město ležící na pobřeží Černého moře, na území dnešního Bulharska. Městu se také přezdívá "Perla Černého moře".

Původně se město jmenovalo Manebria (odvozeno od krále Menase) a posléze Mesembria. Název Nesebar se používá od roku 1934.

Původní město Manebria bylo v 5. století př. n. l. založeno Řeky na ostrově, který byl později spojen s pevninou pomocí 300 m dlouhé šíje. Historicky se jedná pravděpodobně o nejstarší obydlené město v Bulharsku.

Ve městě nalezneme množství thráckých památek, včetně asi 40 kostelů a části městského opevnění. Od roku 1983 je město součástí světového dědictví UNESCO.