Starověké řecké městské státy

Olympie

Olympie je starověké řecké město, které se nachází v regionální jednotce Elida (19 km západně od Pyrgu).

Město Olympie bývalo svatostánkem antického Řecka a konaly se zde olympijské hry. První hry proběhly už v roce 776 př. n. l. V roce 1989 byl archeologický park Olympia zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Město bylo osídleno přibližně v 2. tisíciletí př. n. l. Jeho úpadek se datuje až do období Římské říše, kdy bylo město dobýváno Germány. Následně Římané rozkázali zničit všechny pohanské chrámy. Stavby, co toto řádění přežily, byly ale později zničeny zemětřesením a záplavami v roce 522 a 551.