Starověké řecké městské státy

Olynthos

Olinthos, Olynthus

Olynthos je starověké řecké město ležící na řeckém poloostrově Chalkidiki.

Město Olynthos se rozkládá na poloostrově Chalkidiki, na dvou kopcích, kdy na jednom leží ruiny starověkého města a na druhém je město moderní. Poblíž protéká také stejnojmenná řeka Olynthios. Řeka i město získaly svá jména z řeckého "olunthos", což je ovoce divokého fíkovníku.

Město Olynthos bylo osídleno od 7. století př. n. l. (jižní kopec). Roku 479 př. n. l. jej zničila perská vojska. Poté začala obnova samotného města. Roku 432 př. n. l. došlo k osídlení i druhého, severního kopce, kde bylo město budováno dle hippodamovského systému a bylo obehnané hradbami. Město bylo velmi bohaté.

Když začala růst moc makedonského krále Filipa II., tak se mu město odmítalo podvolit. Tuto skutečnost popisují tři Démosthenovy řeči, ve kterých nabádal Athéňany, aby Olynthu poskytli pomoc. Následně (roku 348 př. n. l.) však město Makedoncům podlehlo, když bylo pobořeno a vypáleno.