Starověké řecké městské státy

Orchomenos

Orchomenos je starověké řecké město, které se nachází v regionální jednotce Bojótie ve Středním Řecku (asi 130 km severozápadně od Athén).

Město Orchomenos bylo založeno řeckým kmenem Achajců a postupně se stalo natolik významným, že svého času soupeřilo i s blízkými Thébami (jen asi 35 km vzdálené).

Orchomenos byl členem bojótské amfiktyónie a během řecko-perských válek byl na straně Peršanů. Následně soupeřil s Thébami a skrze to byl několikrát zničen. Tak se stalo v letech 363 př. Kr. a 349 př. Kr. Město poté obnovil Alexandr Veliký, který mu pomohl v boji proti Thébám.