Starověké řecké městské státy

Paestum

Paestum je starověké řecké město, které leží v Itálii, v oblasti zvané Kampánie, asi 85 km jihovýchodně od Neapole.

V roce 1998 bylo starověké polis Paestum zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO. Město bylo osídleno na konci 7. století př. n. l. osadníky z řeckého města Sybaris a původně se jmenovalo Poseidonia.

O počátcích města toho není příliš známo. Archeologické výzkumy naznačují, že Paestum mělo blízké vztahy s městem Metapontum. První písemné zmínky o Paestum (Poseidonii) pochází z konce 5. století př. n. l., kdy bylo město dobyto Lukány. Na začátku 3. století př. n. l. se přidalo na stranu krále Pyrrha v boji proti Římanům. Po porážce v roce 273 př. n. l. se město stalo římskou kolonií a přejmenovalo se na Paestum.

Mezi významné památky dnes důležité archeologické lokality patří Héřin chrám, Apollónův chrám, Athénin chrám, amfiteátr či Santa Venera.