Starověké řecké městské státy

Patra

Patras, Pátrai, Patry

Patra je starověké řecké město a dnes významný přístav v Patraském zálivu, ležícím na severním Peloponésu, asi 215 km západně od Athén. Patra je třetí největší město v celém Řecku a v současnosti zde žije přes 210 tisíc obyvatel.

Město Patra bývalo členem Achajského spolku, který představoval opoziční silu proti Makedonii. Spolek zanikl po porážce ze strany Římanů v roce 146 př. n. l.

Podle legendy byl ve městě Patra ukřižován apoštol Ondřej (došlo k tomu kolem roku 60 n. l.). Město se následně stalo arcibiskupstvím a klíčovým místem pro šíření křesťanství do širokého okolí.