Starověké řecké městské státy

Priéné

Priéné je starověké řecké město, které se nachází v maloasijské Kárii (dnešní Turecko).

Město Priéné založili Iónové v 9. století př. n. l., ale žili zde také Thébané. Za zakladatele města jsou považováni Filotás (syn Pénelaův) a Aipytos (syn Neileův). Rozloha města byla 37 ha a celé bylo obehnáno mohutnými hradbami, zastavěno z tohoto území bylo zhruba 15 ha.

Město Priéné velmi prosperovalo, ale v 6. století př. n. l. bylo vypáleno a zničeno Peršany. V 4. století př. n. l. došlo k jeho obnově podle tzv. hippodamovského uspořádání (systém pravoúhlých ulic). Je pravděpodobné, že jej obnovili Athéňané. Definitivní konec města se datuje do 2. století př. n. l., kdy byla většina domů zničena ohněm a město již vystavěno nebylo.

Nejvýznamnější památkou Priéné byl chrám Athény Polias, který stál uprostřed města.