Starověké řecké městské státy

Sikyón

Sikyón byl jedním ze starověkých řeckých měst a ležel na severovýchodě poloostrova Peloponés.

Historicky se město Sikyón nacházelo na cestě mezi Korintem a Achaiou.

Jeho počátky je však těžké dohledat, neboť první zmínku nalezneme v Iliadě, kde se mluví o sikyónském králi. V 7. století př. n. l. zde vládl král Orthagoras a jeho dynastie se udržela u moci více než jedno století. Jedním z jeho potomků byl Kleisthenés, který je spolehlivě historicky doložen díky spisům Hérodota.

Město Sikyón bylo spojencem Sparty v Peloponéské válce a také se účastnilo Korintské války či řecko-perských válek. Od roku 251 př. n. l. působil Sikyón jako člen Achajského spolku. Posléze ale jeho význam upadal a kolem roku 150 n. l. bylo město víceméně zničené.