Užitečné informace

Hlavní strana -Užitečné informace -Když nad pláží vlaje modrá vlajka...

Když nad pláží vlaje modrá vlajka...

Když nad pláží vlaje modrá vlajka...

Program pro udělování modré vlajky (Blue Flag) má v kompetenci nevládní, nezisková organizace Nadace pro environmentální vzdělávání (Foundation for Environmental Education, FEE). Program byl spuštěn ve Francii v roce 1985, pro Evropu začal fungovat o dva roky později a od roku 2001 byl rozšířen i mimo Evropu. Modrá vlajka je ocenění udělované plážím a přístavům, které splní vysoké standardy kvality vody, bezpečnostních norem, ochrany životního prostředí a ekologické výchovy.

Většina kritérií, na základě kterých Nadace rozhoduje o udělení či neudělení modré vlajky, je povinná. Některá z kritérií mají ale sloužit spíše jen jako vodítko, jiná jsou např. aplikovatelná pouze regionálně. Dále jsou uvedena nejdůležitější povinná kritéria: Na pláži musí být umístěna tabule s informacemi o místním pobřežním eko-systému, kvalitě vody, programu modré vlajky. Její součástí musí být také kodex chování návštěvníků. Velmi pečlivě se hodnotí kvalita vody ke koupání, a to jak z hlediska mikrobiologického, tak i chemického nebo fyzikálního (tvrdost vody, množství olejů, barva vody atd.). Pláž včetně okolí (chodníků, parkovišť) musí být čistá, nesmí se tu povalovat žádné odpadky. Na pláži nesmí docházet k neoprávněnému kempování. Musí být kontrolován přístup psů, koní a jiných domácích zvířat na pláž. U většiny pláží oceněných modrou vlajkou je domácím zvířatům povolen vstup na parkoviště a promenády, ale je zakázáno je vodit na písečnou část pláže (s výjimkou vodících psů). Co se týká bezpečnosti, musí být na každé pláži dostupná první pomoc, dostatek záchranářů a záchranných pomůcek a pláž musí být hlídaná. Dále musí být návštěvníkům k dispozici pitná voda a toalety.

V roce 2015 získalo modrou vlajku 395 řeckých pláží a 9 přístavů. To Řecko řadí na třetí příčku v žebříčku, za Španělsko s 578 oceněnými plážemi a Turecko s 436 plážemi. V současné době registruje Program pro udělování modré vlajky 63 členských států.

 Modrá vlajka

 

Zdroje a další užitečné odkazy:
http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=1018
http://www.blueflag.global/