Řečtí filozofové

Kleobúlos z Lindu

Kleoboulos ho Lindios, Cleobulus Lindius

Kleobúlos z Lindu byl řecký stoický filosof a vládce města Lindos, který žil v 7. až 6. století př. n. l. Platónem bývá zařazován mezi sedm mudrců.

Někdy je uváděno, že Kleobúlos pocházel z Kárie. Sám svůj původ odvozoval od Hérakla, protože vynikal tělesnou silou i krásou. Měl znát i egyptskou filozofii. Když se Kleobúlos dostal k vládě nad městem Lindos (východní pobřeží ostrova Rhodos), tak vládl tvrdou rukou a byl považován za tyrana. Pozitivem jeho vlády byla obnova chrámu bohyně Athény, který tam původně vystavěl Danaos.

Kleobúlos z Lindu skládal různé písně a hádanky v rozsahu asi 3 000 veršů. Jeho dcera Kleobúlina na svého otce navázala a skládala hádanky v hexametrech.

Kleobúlovi z Lindu bývají připisována různá stručná mravní naučení a životní rady, jako například: "Vdávat dcery tak, aby byly věkem dívkami, ale rozumem ženami.", "Příteli se má prokazovat dobrodiní, aby byl ještě více přítelem, z nepřítele pak je třeba dělat si přítele.", "Vychází-li někdo z domu, nechť si nejprve rozmyslí, co hodlá vykonat, a když se vrátí, nechť zkoumá, co vykonal.", "Neposmívat se těm, na něž se dělají vtipy, neboť to v nich vzbudí nelibost.", "V štěstí se nevyvyšuj, octneš-li se v nesnázích, neponižuj se!" či "Uměj statečně snášet změny osudu!".

Kleobúlos zemřel v 70ti letech a na hrobu měl napsáno „Kleobúla, moudrého muže, smrt velice želí jeho otčina Lindos, hrdá na moře své“.