Řečtí filozofové

Mysón z Chén

Mysón z Chén byl řecký filosof, kterého delfská věštírna prohlásila za nejmoudřejšího z mužů. Narodil se v 7. století př. n. l a zemřel v 6. století př. n. l.

Mysón z Chén patří mezi tzv. sedm mudrců archaického Řecka, mezi které jej zařadil Platón v dialogu Prótagoras. Pozdější autoři jej však často z této sedmičky vyřazovali.

O životě Mysóna z Chén se ví jen velmi málo. Měl se narodit v malé neznámé obci Chén či Chény. Dodnes se ani neví, kde měla ležet, ale prý to bylo kdesi na Oitě (na hranicích střední Helady a Thesálie), či v Lakónii. Jiné zdroje tvrdí, že pocházel z Arkádie. Měl být synem samovládce, ale i tak se živil jako rolník.

Dle několika zdrojů navštívili Mysóna v Chénu někteří mudrci (Anacharsis, Solón, Cheilón). Dle jiných zdrojů Mysón nenáviděl lidi. To měl potvrzovat výrok: „Viděli ho totiž v Lakedaimonu, jak se o samotě smál sám pro sebe. Když pak kdosi znenadání k němu přistoupil a otázal se ho, proč se směje, ač nikdo není přítomen, odpověděl, že právě proto."

Dochované výroky:
"Lidé by měli být připraveni, aby mohli jednat, nikoli se připravovat až během konání."
"Nesmíme soudit činy podle slov, nýbrž slova podle činů. "

Měl zemřít ve věku 97 let.