Řečtí filozofové

Nikolaos z Damašku

Nicolaus Damascenus

Nikolaos z Damašku byl řecký filosof, historik, kronikář a diplomat. Narodil se v roce 64 př. n. l. v Damašku (Sýrie) a zemřel v roce 4 n. l. v Římě.

Nikolaos se narodil v zámožné a vzdělané rodině politika Antipatra. Bylo mu dáno filosofické vzdělání v peripatetické škole a spolu se Sofroniem byl vychovatelem dětí Caesara a Kleopatry.

Později se z Nikolaose stal rádce, kronikář, historik a diplomat krále Heroda Velikého. Jako hospodářský rádce zde působil jeho bratr Ptolemaios z Damašku. Když zemřel král Herod, stal se rádcem jeho syna Heroda Antipy.

Nikolaos z Damašku napsal historickou encyklopedii o 144 knihách (jiné zdroje uvádějí 80 knih). Z ní se však zachovaly jen fragmenty z 15 knih. Tato encyklopedie byla základním zdrojem pro Flavia Iosepha, například u tématu Abraháma. Nikolaos naopak velmi čerpal z Ktesia.

Dále napsal životopis krále Heroda, životopis císaře Augusta, vlastní autobiografii, kompendium Aristotelovy filosofie a několik divadelních her.