Řečtí filozofové

Métroklés

Métroklés z Maroneia

Métroklés byl řecký filosof, který se narodil ve 4. stol. př. n. l. v Maroneia v Thrákii a zemřel v 3. stol. př. n. l. Žil kynickým způsobem života.

Spisy Métrokla se nezachovaly, údajně je sám spálil. Zdrojem informací o jeho osobě je tak pouze Díogenés Laertios.

V mládí se rodina Métrokla přestěhovala z Maroneia do Athén. Zde se Métroklés stal žákem filosofa Kratéta z Théb, a tím začal jeho kynický způsob života. Jeho učitel si posléze vzal jeho sestru Hipparchii.