Řečtí filozofové

Panaitios

Panaitios byl řecký filosof. Narodil se v roce 185 př. n. l. ve městě Lindos (ostrov Rhodos) a zemřel v roce 109 př. n. l. Jedná se o představitele středního stoicismu.

Vzdělání Panaitios získal v Athénách, kde se stal žákem Díogena ze Seleukeie. Posléze se přestěhoval do Říma, kde výrazně zvýšil zájem o stoicismus. Stal se zde členem římského poselstva do Egypta roku 139 př. n. l. Poté se vrátil do Athén a zde v roce 129 př. n. l. převzal vedení stoické školy. Jeho žákem se v této škole stal například Poseidónios.

Panaitios postupem času opustil ortodoxní stoicismus a zavedl několik doplňků po vzoru Platóna a Aristotela. Svoji etiku posléze přizpůsobil potřebám římské aristokracie. Jako jediný ze stoiků se stavěl kriticky k astrologii a k věštbám. Dále definoval ideu lidství, kde definoval, že každý by měl rozvíjet spravedlnost a lásku k lidem. Jeho spis "O povinnostech" posléze ovlivnil mnoho římských politiků a spisovatelů.