Řečtí filozofové

Pantainos

Pantainos Alexandrijský, Pantaenus

Pantainos byl řecký filosof a křesťanský teolog. Narodil se v 2. století n. l. na Sicílii a zemřel v roce 216 n. l. v Alexandrii. Před obrácením na křesťanskou víru byl stoickým filosofem.

Poté co se Pantainos stal křesťanem, vydal se na misionářskou cestu až do daleké Indie. Po návratu v roce 180 n. l. se v Alexandrii stal hlavou zdejší katechumenské školy. Zde učil například Klementa Alexandrijského.

Z děl Pantaina se nezachovalo vůbec nic. Měl být autorem anonymního díla „List Diognétovi“. Zmínky o jeho osobě pochází z děl jeho žáků, a to hlavně od Klementa Alexandrijského a Eusebia z Kaisareie.