Řečtí hrdinové a postavy

Achilles

Achilleus, Achillēs

V řecké mytologii je Achilles syn bohyně Thetis a krále Pélea. Byl jednou z klíčových postav Trójské války, ve které se proslavil jako nejlepší válečník.

O Achillovu matku usiloval i samotný Zeus, ale zalekl se věštby, která říkala, že její syn svojí slávou předčí i svého otce. A tak s Thetis dítě zplodil smrtelný král Péleus. Dle pověstí koupala matka malého Achilla v podsvětí v řece Styx, podle jiné verze jej zase potírala ambrózií a zakalovala nad ohněm. Jednoho dne ale toto uviděl Péleus a vyhnal Thetis. Achillovi tak zůstalo jediné nechráněné místo na těle, a to jeho pata. Od mládí jej vychovával kentaur Cheirón.

Když vypukla trójská válka, snažila se matka Achilla skrýt, protože byla vyslovena věštba, že buď se její syn stane velkým válečníkem a zemře, nebo bude neznámý, ale bude žít dlouho. Ukryla jej tedy do ženského chrámu, kde byl převlečený za ženu. Odysseus tuto lest prokouknul, nedokázal ale rozeznat, která z dívek je Achilles. A tak na zem před dívky hodil meč a hromadu šperků. Když si dívky prohlížely šperky, nechal své zbrojnoše zařinčet zbraněmi. Jedna z dívek se ihned vrhla po meči a tou dívkou byl Achilles. Odysseus jej následně přesvědčil, aby se vydal do války. Thetis, když to viděla, nechala Achillovi ukovat nejlepší zbroj od Hefaista. S sebou si Achilleus vzal i pověstný válečný vůz, který táhli nesmrtelní koně. Ty dostali od bohů darem k svatbě jeho matka a otec.

Celých devět let bojů o Tróju prokazoval Achilles svoji velkou sílu a umění. Jednoho dne mu vrchní velitel řeckých vojsk odebral jeho oblíbenou zajatkyni Bríseovnu. Z tohoto důvodu se Achilles i jeho bojovníci přestali zúčastňovat bojů a Trójané začali mít velkou převahu. Když Trójané vedení Héktorem dorazili až do spartského kotviště lodí, tak to nicnedělání neunesl nejlepší Achillův přítel Patroklos. Ten požádal Achilla o jeho zbroj a vydal se do boje s Trójany. Héktor poznal, že to není Achilles, a tak jej vyzval na souboj. V tomto souboji Patroklos padl. To rozlítilo Achilla, který se vrátil do války a zahnal Trójany až k hradbám. Zde v souboji zabil i Héktora. Následně jej však do paty trefil Paris, který byl zbaběle skrytý v křoví. Na tato zranění hrdina zemřel a Řekové se v panice stáhli. Následně vymysleli plán s trójským koněm, díky němuž přelstili obránce města a zasadili jim tak konečný úder.

Na Achillově pohřbu spáchala Bríseovna sebevraždu, jelikož bez něj nemohla žít a nechtěla si vzít jeho syna Neoptolema, jak jí Achilles nabídl. Achilla posléze pomstil Filoktétos, který za pomoci Heraklových (Herkulových) šípů zabil Parida.

Dnes tak známe pořekadlo "achillova pata", kterým označujeme něčí slabinu.