Řečtí hrdinové a postavy

Daidalos

Daedalus

V řecké mytologii vystupuje Daidalos jako největší řecký stavitel, vynálezce, sochař a malíř. Byl synem athénského umělce Eupalama a sám měl syna jménem Íkaros. Známý je především tím, že jako první člověk vzlétl k nebesům, k čemuž mu posloužil vlastnoručně sestavený stroj z ptačích per a vosku.

Daidalos měl v Athénách obrovskou dílnu, kde vytvářel svá úžasné díla. Když ale zjistil, že jeho synovec Talós má ještě větší dílnu, svrhl jej z athénské Akropole. Za tento čin byl odsouzen k smrti, za pomoci bohů však uprchl se svým synem Íkarem na Krétu. Pro krétského krále Mínóa sestavil obří labyrint, kam poté král ukryl Mínotaura (obluda s lidským tělem a hlavou býka).

Po dobudování labyrintu chtěl Daidalos opustit Krétu. Krétský král ale z obavy, aby Daidalos nevyzradil tajemství labyrintu, mu v jeho úmyslu zamezil (s pomocí svého loďstva). A tak Daidalovi nezbylo nic jiného než cesta vzduchem. K tomu sestrojil z ptačích per dva páry křídel, které spojil voskem, a spolu se synem vzletěli k oblakům. Íkaros ale i přes otcovo varování toužil vyletět ještě výše. Poté, co se ke slunci přiblížil až přespříliš, vosk se roztavil a Íkaros se zřítil do moře, kde zemřel.

Smutný a osamocený Daidalos tak hledal další azyl. Do Athén kvůli hrozícímu trestu smrti nemohl, a tak přistál na Sicílii. Zde požádal o azyl krále Kókala, který jej přijal a nechal jej postavit si překrásný palác s množstvím soch a obrazů.

O Daidalovi se ale dozvěděl král Mínós, který se svým válečným loďstvem dorazil k Siciílii a žádal vydání Daidala. Kókalos to neodmítl, ale ani nepřijal s tím, ať se Daidalos rozhodne sám. Ten přivedl do koupelny krále Mínóa tajnou trubku a s její pomocí pustil na krále během sprchování vařící vodu, a tak jej zabil. Jakmile se o tomto skutku dozvěděli v Athénách, dostal Daidalos milost, protože Athény zbavil jejich úhlavního nepřítele. Mohl se tak vrátit do Athén, kde nakonec i zemřel.