Řečtí hrdinové a postavy

Agamemnón

V řecké mytologii je Agamemnón syn mykénského krále Átrea a jeho manželky Áeropé. Byl králem v Mykénách a vůdčí postavou Trojské války.

Po smrti mykénského krále Eurysthea nastal boj o trůn, protože král neměl žádné potomky. Trůn získal Agamemnónův otec Átreus. Thyest (bratr Átrea) chtěl ale trůn pro sebe a jejich soupeření vyústilo ve smrt Átrea a snahu zabít jak Agamemnóna, tak i jeho bratra. Oba bratři, Agamemnón a Meneláos, poté utekli do Sparty.

Jakmile se však naskytla příležitost, Agamemnón se vrátil do Mykén, zabil Thyesta a pomstil tak otcovu smrt. Tímto činem se stal novým mykénským králem. Agamemnón byl mocný a úspěšný král, pod jehož vládou město rostlo a bohatlo. Oženil se s dcerou krále Tyndarea Klytaimnéstrou a měli spolu čtyři děti - syna Oresta a dcery Élektru, Ífigeneiu a Chrýsothemis.

V té době se rozhořel spor mezi bohyněmi Hérou, Afrodítou a Athénou o to, která z nich je nejkrásnější. Tento konflikt vznikl kvůli zlatému jablku, která stvořila bohyně sváru Eris a věnovala ho „té nejkrásnější z nich“. Jejich spor měl rozhodnout Paris. Každá z bohyní mu nabízela velké dary, ale jen Afrodíté mu nabídla dar nejcennější, a to lásku. Slíbila mu srdce krásné Heleny. Paris proto zvolil Afrodíté jako nejkrásnější a již brzy na to se setkal s Helenou, která se do něj zamilovala a uprchla s ním do Tróje. Tento čin velmi rozhněval Meneláa a ten se spolu s Agamemnonem rozhodl vypravit vojsko proti Tróji a získat Helenu zpět.

Válka mezi Řeckem a Trójou trvala celých deset let a samotná válka byla protkána intrikami bohů. Jednoho dne Zeus přivolal Agamemnónovi sen, v němž jej pobízel k útoku. Řekové vytáhli na steč, ale Paris se rozhodl tento spor vyřešit soubojem na život a na smrt mezi ním a Meneláem. Bylo tak uzavřeno příměří a nastal jejich souboj. Paris ale prohrával, a tak jej zachránila Afrodíté. Bojovník Pandaros neuposlechl mír a zranil Meneláa šípem, z čehož vznikla velká bitva, která nakonec neměla vítěze. Obě strany se totiž dohodly na příměří, dokud nebudou pohřbeni mrtví obou stran. V následujících dnech boje pokračovaly a nakonec byla Trója zničena lstí za použití dřevěného koně plného vojáků ("trojský kůň").

Po velkém vítězství odplul Agamemnón spolu s velkou válečnou kořistí domů. Po příjezdu dal Agamemnón zapálit hranici, aby jeho manželka Klytaimnéstra věděla, že se vrátil. Ta již ale měla jiného muže. a tím byl Aigisthos. Společně tak začali spřádat plány, jak se Agamemnóna zbavit. Aigisthos jej pozval na hody a tam jej nechal svými vojáky zavraždit. Poté si vzal Klytaimnéstru za ženu a stal se mykénským králem.