Historie ostrova Rhodos

Hlavní strana -Rhodos -Historie -Antické období

Antické období - ostrov Rhodos

Antické období

V době starověku poznamenalo život na ostrově Rhodos několik národů, mezi ty nejvýznamnější patřili především Féničané, Minójci z Kréty, Achájové a Dórové. Kolem roku 1200 př. n. l. Dórové vybudovali tři silné městské státy – Kamiros, Lindos a Iálissos. Uvádí se, že svá jména města získala podle Heliových dcer. Bůh slunce Helios byl ochráncem ostrova Rhodos a na jeho počest zde bylo vybudováno několik památek.

Z měst Kamiros, Lindos a Iálissos se postupně stala slavná a mocná centra a společnými silami se rozhodly postavit nové město, hlavní město ostrova Rhodos. V roce 408 př. n. l. tak bylo podle projektu Hippodama z Milétu založeno město Rhodos, které je hlavním městem ostrova dodnes. Antické období je označováno za „zlatý věk Rhodu“, ostrov vzkvétal po obchodní i kulturní stránce, byla zde založena i škola řečnictví. Po celé období řecké antiky si ostrov Rhodos udržoval velmi silnou pozici. Vždy byl součástí velkých politicko-vojenských koalic a silných spojenectví, přičemž v nich zaujímal důležitou pozici.

Avšak ani Rhodu se nevyhnuly snahy jiných národů o ovládnutí jeho území a strategického postavení. Ve chvíli, kdy se rozpadala Alexandrova říše, řecký ostrov navázal úzké vazby s ptolemaiovskou dynastií v Egyptě. To se nelíbilo vládci Malé Asie a Sýrie, Antigonovi, který v létě roku 305 př. n. l. poslal svého syna Démétria Poliorkéta dobývat Rhodos. Obléhání trvalo po celý rok, až Demetrios nakonec odešel poražený, navzdory většinovému očekávání. Obyvatelé Rhodu věřili, že jim v boji pomohl Helios, patron ostrova, a rozhodli se mu projevit úctu postavením sochy, známé jako Kolos rhodský. Po vítězství nad syrským vládcem zažíval Rhodos další rozkvět. V této době zde žili nejznámější umělci, spisovatelé a filosofové. Suverenita a nezávislost ostrova skončila po nájezdu Římanů v roce 164 př. n. l. a Rhodos se stal jednou z provincií Římské říše.

Památky:

I z těchto nejstarších dob se dochovalo několik významných památek, z nichž některé byly pouze odkryty a zpřístupněny veřejnosti, některé byly i částečně zrekonstruovány. Krásné jsou Akropole města Rhodos a Akropole města Lindos, zajímavým tipem na výlet je také například archeologické naleziště Kamiros. K období antiky se váže i příběh o bájném Kolosu rhodském.

Navštívili jste toto místo a máte nějaké doplňující informace, zajímavý postřeh nebo fotky?

Napište nám